Nederlands | English
 

Ineke Huysman

 • Dr. Ineke Huysman
 • Onderzoeker
 • Afdeling Wetenschapsgeschiedenis; Geschiedenis
 • Specialisatie: correspondentie van Constantijn Huygens
 • ineke.huysman@huygens.knaw.nl
 • 020-2246831

Biografie

Ineke Huysman studeerde cultuurwetenschappen aan de Open Universiteit waar zij afstudeerde op de briefwisseling van Constantijn Huygens en Béatrix de Cusance (1614-1663), hertogin van Lotharingen. Zij promoveerde bij de Universiteit van Amsterdam op een biografie over Béatrix de Cusance, hertogin van Lotharingen (1614-1663). Bij het Huygens ING was zij onder meer werkzaam als bewerker van de uitgave Notulen van de Staten van Holland (1620-1640). Vanaf 1989 is zij werkzaam op het gebied van elektronische bronontsluiting en automatisering. Zo was zij projectleider van de digitalisering van de brieven van Willem van Oranje. Momenteel is zij projectmanager van de ‘Brieven Constantijn Huygens’, een project waarin de correspondentie van Huygens wordt gedigitaliseerd en via een database wordt ontsloten. Ook is zij projectmanager van de digitalisering van de Rijks Geschiedkundige Publicatiën, een sinds 1905 door het voormalig Instituut uitgegeven bronnenpublicatie in 450 delen. Daarnaast houdt ze zich bezig met andere projecten, zoals de dagboeken van Willem De Clercq en het ‘Biografisch Portaal van Nederland’.

Onderzoeks- en andere projecten

Belangrijkste publicaties

 • Particuliere notulen van de vergaderingen der Staten van Holland 1620-1640 door N. Stellingwerff en S. Schott, deel 3 en 4 (1625-1630).
 • Béatrix en Constantijn. De briefwisseling tussen Béatrix de Cusance en Constantijn Huygens 1652-1662 (Amsterdam 2009) (met Rudolf Rasch).
 • ‘Bewondering of berekening? De geschenkenuitwisseling tussen Constantijn Huygens en Béatrix de Cusance’ in Vrouwen rondom Constantijn Huygens. Speciale uitgave van De Zeventiende Eeuw (Hilversum 2010) p. 203-223.
 • ‘Scènes uit een huwelijk. Het leven van Béatrix de Cusance (1614-1663)’, dissertatie Universiteit van Amsterdam 2015.

Publicaties

Bijdragen aan instituutspublicaties:

 • Béatrix en Constantijn (De Briefwisseling tussen Béatrix de Cusance en Constantijn Huygens 1652-1662)
 • Particuliere notulen van de vergaderingen der Staten van Holland 1620-1640 door N. Stellingwerff en S. Schot (Deel 3, juli 1625 – april 1628)
 • Particuliere notulen van de vergaderingen der Staten van Holland 1620-1640 door N. Stellingwerff en S. Schot
 • Particuliere notulen van de vergaderingen der Staten van Holland 1620-1640 door N. Stellingwerff en S. Schot (Deel 4, juli 1628 – juli 1630)
 • Amalia Margaretha van Brederode (1625-1665), barones van Slavata, in Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland [Elektronische publicatie 2006].
 • Suzanna van Baerle (1599-1637), echtgenote van Constantijn Huygens, in Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland [Elektronische publicatie 2007].
 • J.A. Worp(1851-1917), letterkundige en historicus, in het Biografisch Woordenboek van Nederland, deel 6 (Den Haag 2008).
 • Béatrix de Cusance (1614-1663), hertogin van Lotharingen, in Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland [Elektronische publicatie 2010].

Overige publicaties:

 • ‘”Haagsche pretmakers uit de groote wereld”. L’Ordre de l’Union de la Joye omstreeks 1650′ in: E. Dijkhof en M. van Gent (red.), Uit diverse bronnen gelicht. Opstellen aangeboden aan Hans Smit ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag (Den Haag 2007) p. 161-182.
 • Béatrix en Constantijn. De briefwisseling tussen Béatrix de Cusance en Constantijn Huygens 1652-1662 (Amsterdam 2009)
 • ‘Bewondering of berekening? De geschenkenuitwisseling tussen Constantijn Huygens en Béatrix de Cusance’ in: Vrouwen rondom Constantijn Huygens. Speciale uitgave van De Zeventiende Eeuw (Hilversum 2010) p. 203-223.
 • ‘Een zeventiende-eeuwse catfight: de geloofsovergang van Louise Hollandina van de Palts als inzet bij de aanspraken op het Markiezaat van Bergen op Zoom (1657-1659)’ (met N.N.W. Akkerman). De Waterschans, 41, 63-72. (2011).
 • ‘The Friendship of Béatrix de Cusance en Constantijn Huygens.’ I: M. Bruijn Lacy & C.P. Sellin (Eds.), Crossing Boundaries and Transforming Identities. New Perspectives in Netherlandic Studies Vol. 4. Nodus Publikationen (pp. 31-39). (Münster 2011): Nodus.
 • ‘Hoogheid, de Prins heeft niet goed geslapen’. Vijftig nieuwe brieven van Constantijn Huygens aan Amalia van Solms. (2013) Historici.nl.
 • ‘L’amitié entre Béatrix de Cusance et Constantijn Huygens’ in La Franche -Comté et les anciens Pays-Bas XIIIe-XVIIIe siècles. Tome 2. Aspects économiques, militaires, sociaux et familiaux. Actes du colloque de Salins, sous la direction de Laurence Delobette et Paul Delsalle, (Besançon 2013) p. 373-386.
 • ‘Béatrix de Cusance, duchesse de Lorraine (1615-1663): une duchesse par sa propre entremise’ in: Les Affranchies.: Franc-Comtoises sans frontières, Nella Arambasin ed. (Besançon 2014) 73-89.
 • ‘New Perspectives of the Digitized Correspondence of Constantijn Huygens (1596-1687)’. Ineke Huysman en Ad Leerintveld. In: Dutch Crossing, Vol. 38 No. 3, November 2014, 244-58
 • ‘Het denkbeeldige kind. Procesdossiers Béatrix de Cusance bij de Grote Raad van Mechelen’, in: Het pleit is in den zak! Procesdossiers uit het Ancien Régime en hun perspectieven voor historisch onderzoek. Actes van de studiedag gehouden op het Algemeen Rijksarchief 11-03-2013. Studia 148, Publ. 5364, Algemeen Rijksarchief Brussel (2014) 117-130.
 • ‘De grens van het betamelijke: Constantijn Huygens’ intieme relatie met Béatrix de Cusance in brieven en gedichten (1656)’. In: In vriendschap en vertrouwen: Cultuurhistorische essays over confidentialiteit. Ed. Jos Gabriëls; Ineke Huysman; Ton van Kalmthout; Ronald Sluijter (Hilversum 2014) 154-164.
 • In vriendschap en vertrouwen: Cultuurhistorische essays over confidentialiteit. ed.: Jos Gabriëls; Ineke Huysman; Ton van Kalmthout; Ronald Sluijter (Hilversum 2014).