Nederlands | English
 

Eric Jorink

/>
 • Naam: Prof. dr. Eric Jorink
 • Functie: onderzoeker
 • Afdeling: Wetenschapsgeschiedenis
 • Specialisatie: wetenschappelijke cultuur van de vroegmoderne tijd
 • E-mail: eric.jorink@huygens.knaw.nl
 • Telefoon: 070-3315841

Biografie: Eric Jorink is als onderzoeker verbonden aan het Huygens ING en als Teylers-hoogleraar ‘Verlichting en Religie in historisch en sociaal cultureel perspectief’ verbonden aan de Universiteit Leiden. Hij studeerde Geschiedenis en Filosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen en de École des Hautes Études en Sciences Sociales in Parijs. In 2004 promoveerde hij cum laude in Groningen op het proefschrift ‘Het Boeck der Natuere’. Nederlandse geleerden en de wonderen van Gods Schepping, 1575-1715. Deze dissertatie werd onderscheiden met een prijs van de Stichting Praemium Erasmianum. Sinds 2001 werkt Jorink als onderzoeker bij het Huygens ING. Zijn onderzoeksgebied is de wetenschappelijke cultuur van de vroegmoderne tijd, in het bijzonder die in de Republiek. Hij is geïnteresseerd in de vorming van verzamelingen en in de relatie tussen kunst, religie en wetenschap. Hij is redacteur van het Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek en zal vanaf juni 2014 als recensieredacteur deel uitmaken van de redactie van het tijdschrift Isis. Momenteel werkt hij aan de voltooiing een biografie van de Amsterdamse natuuronderzoeker Johannes Swammerdam (1637-1680). In het academisch jaar 2012-2013 was hij Andrew W. Mellon Visiting Professor aan het Courtauld Institute of Art, University of London, waar hij deel uitmaakte van het Research Forum en samen met Joanna Woodall de MA-cursus ‘Visualising Knowledge in the Early Modern Netherlands’ gaf. Per 1 juni 2013 is hij bijzonder hoogleraar vanwege Teylers Stichting aan de Universiteit Leiden. Eric Jorink is eveneens secretaris van de C. Louise Thijssen-Schoute-Stichting.

Onderzoeks- en andere projecten

Belangrijkste publicaties

Publicaties

Overige publicaties: Boeken en bundels

Artikelen en bijdragen aan bundels

 • ”Horrible and Blasphemous’. Isaac la Peyrère, Isaac Vossius and the Emergence of Radical Biblical Criticism in the Dutch Republic’ in: J. van der Meer en S. Mandelbrote eds. Nature and Scripture in the Abrahamic religions: Up to 1700. Brill’s Series in Church History 36, 4 vols (Leiden 2009) 429-450.
 • ‘Honouring Sir Isaac, or, Exorcising the Ghost of Spinoza. Some Remarks on the Success of Newton in the Dutch Republic’ in: S. Ducheyne ed., Future Perspectives on Newton Scholarship and the Newtonian Legacy in Eighteenth-Century Science and Philosophy. Verhandelingen van de koninklijke Vlaamse academie van België voor wetenschappen en kunsten (Brussel 2009) 23-34.
 • ‘Comets in context. Some thoughts on Bayle’s Pensées diverses’ in: W. van Bunge en H. Bots eds, Pierre Bayle (1647-1706): le philosophe de Rotterdam: Philosophy, Religion and Reception. Selected Papers of the Tercentenary Conference held at Rotterdam, 7 – 8 December 2006. Brill’s Studies in Intellectual History 167 (Leiden 2008) 35-50.
 • ‘Between emblematics and the argument from design. The representation of insects in the Dutch Republic’ in: K.A.E. Enenkel, E.E.P. Kolfin en P.J. Smith eds., Early modern zoology: The construction of animals in science, literature and the visual arts. Intersections: Yearbook for Early Modern Studies 7 (Leiden 2007) 147-175.
 • ‘Johannes Heurnius (1543-1601) and Otto Heurnius (1577-1652)’ in: W.F. Bynum en H. Bynum eds, Dictionary of Medical Biography (Westport 2007) 641-642.
 • ‘Levinus Lemnius (1505-1568)’ in: Bynum en Bynum, Dictionary of Medical Biography, 780-781.
 • ‘Willem Piso (1611-1678)’ in: Bynum en Bynum, Dictionary of Medical Biography, 1203-1207.
 • ‘Jan Swammerdam (1637-1680)’ in: Bynum en Bynum, Dictionary of Medical Biography, 1203-1207.
 • ‘Alles hangt met alles samen. Enige opmerkingen over de achttiende-eeuwse verzamelcultuur in de Republiek’, De Achttiende Eeuw 39 (2007) 42-51
 • ‘Reading the Book of Nature in the Seventeenth-century Dutch Republic’ in: K. van Berkel en A.J. Vanderjagt eds. The Book of Nature in Early Modern and Modern History (Leuven 2006) 45-68.
 • ”These Wonderful Glasses’. Dutch Humanists and the Microscope, 1620-1670′ in: B. Grob en H. Hooijmaijers eds., Who needs Scientific Instruments? Conference on Scientific Instruments and their Users, 20-22 October 2005 (Leiden en Amsterdam 2006) 115-124.
 • “Outside God, there is Nothing’. Swammerdam, Spinoza and the Janus-Face of the Early Dutch Enlightenment’ in: W. van Bunge ed., The Early Enlightenment in the Dutch Republic, 1650-1750. Selected Papers of a Conference held at the Herzog August Bibliothek, Wolfenb?ttel, 22-23 March 2001. Brill’s Studies in Intellectual History 120 (Leiden etc. 2003) 81-108.
 • ‘Otto Heurnius (1577-1652)’ in: W. van Bunge e.a. eds., Dictionary of Seventeenth and Eighteenth Century Dutch Philosophers (Bristol 2003) 430-432.
 • ‘Johannes de Mey (1617-1678)’ in: Van Bunge e.a. eds., Dictionary, 691-694.
 • ‘Nicolaus Mulerius (1564-1630)’ in: Van Bunge e.a. eds., Dictionary, 712-714
 • ‘Jan Swammerdam (1637-1680)’ in: Van Bunge e.a. eds., Dictionary, 960-963.
 • ”Alle bedenckelijcke curieusheden’. Delftse verzamelingen en de ontwikkeling van de natuurwetenschap in de Republiek’ in: E. Bergvelt, M. Jonker and A. Wiechmann eds., Schatten in Delft. Burgers verzamelen 1600-1750 (Zwolle 2002) 101-126.
 • ‘Van omineuze tot glorieuze tekens. Veranderende opvattingen over kometen in de zeventiende eeuw’ in: F. Egmond, E. Jorink and R. Vermij eds., Kometen, monsters en muilezels. Het veranderende natuurbeeld en de natuurwetenschap in de zeventiende eeuw (Haarlem 1999) 89-104.
 • ‘Tussen Aristoteles en Copernicus. De natuurfiloso­fi­sche opvattingen van Nicolaus Mulerius (1564-1630)’ in: H. Krop, J. van Ruler and A. Vanderjagt eds., Zeer geleerde professoren. De beoefening van de filosofie in Groningen, 1614-1996 (Hilversum 1997) 69-84.
 • ‘In conflict met de Groningse theologen’ in: J. van Maanen ed., Een complexe grootheid. Leven en werken van Johann Bernoulli, 1667-1748 (Utrecht 1995) 49-68.
 • ‘Tekenen van Gods gramschap. Wonderbaarlijke na­tuurver­schijnselen in de Republiek in de 16e en 17e eeuw’, Groniek nr. 127 (1995) 176-188.
 • ‘Hemelse tekenen. Nederlandse opvat­tingen over de komeet van 1618′, Gewina 17 (1994) 68-71.
 • ‘Mededogen, hoop en woorden van vermaning. Nederlandse reacties op de valse joodse messsias Sabbetai Sevi’, Groniek nr. 123 (1993) 46-88.

II. Wetenschappelijke publicaties ter perse en in voorbereiding

 • (Samen met D. van Miert ed.,) Between Scholarship and Science. The Wonderful World of Isaac Vossius (1618-1689). Selected papers from a conference held in Amsterdam, The Hague and Leiden, 1-3 November 2007. Brill’s Studies in Intellectual History (Leiden, verschijnt voorjaar 2011).
 • De vinger Gods. Het leven van Johannes Swammerdam (1637-1680) (Amsterdam, verschijnt najaar 2011).
 • (Samen met B.A.M. Ramakers ed.,) ‘Art and Science in the Early Modern Low Countries’. Netherlands Yearbook for History of Art/Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 61 (Zwolle 2011).
 • (Samen met Ad Maas en Pete Langman ed.) Isaac Newton 1643-1727) and the Netherlands. Proceedings of the conference held in Museum Boerhaave Leiden, 21-23 April 2010 (Leiden 2011)
 • ”Ce docte personage’. The curious world of Isaac Vossius FRS’ in: Jorink en Van Miert eds., The Wonderful World of Isaac Vossius.
 • Ad vivum. The epistemological importance of life-like representations in early modern scientific culture’ in: Jorink en Ramakers eds, Art and Science.
 • (Samen met Annemarie Melisse) Digitale editie geannoteerde briefwisseling Johannes Swammerdam, wordt opgenomen in website van Circulation of knowledge and learned practices in the 17th century Dutch Republic. A web based Humanities’ collaboratory on correspondences
 • ‘De profeet en de boekhouder. Johannes Swammerdam, Antoni van Leeuwenhoek en de begindagen van de microscopie’ in: J. Braeckman en L. Van Speybroek eds., Fascinerend leven Markante figuren en ontdekkingen uit de geschiedenis van de biologie (Amsterdam, verschijnt in november 2010).
 • ‘Een ongerichte drang tot volledigheid. Twee studies over Nicolaes Witsen (1641-1717)’, De Achttiende eeuw 42 (2010).
 • ‘Noah’s Ark Restored (and Wrecked): Dutch Collectors, Natural History and the Problem of Biblical Exegesis’ in: S. Dupré en C. Lüthy eds, Silent Messengers. The Circulation of Material Objects of Knowledge in the Early Modern Low Countries (Berlijn etc., verschijnt in 2011).
 • (Samen met Huib Zuidervaart) ‘The Reception of Newton in the Low Countries’ in: S. Mandelbrote en H. Pulte eds., The Reception of Isaac Newton in Europe 3 vols. (Londen en New York, verschijnt in 2011) 80-153.
 • ‘Op het snijpunt van de seksen. Nederlandse anatomen over de fysieke verschillen tussen man en vrouw’ in: M. Aerts, M. Everard en A. Sneller eds, Sexe. De geschiedenis van een begrip (Amsterdam, verschijnt in 2011).
 • ‘Toeval bestaat niet. Johannes Swammerdam (1637-1680) en de problemen rond spontane generatie, contingentie en atheïsme’, Studium. Tijdschrift voor Wetenschaps- en Universiteitsgeschiedenis / Revue d’Histoire des Sciences et des Universités (2011).
 • ‘Hans Sloane and the Dutch Connection (Witsen, Ruysch, Vincent, Merian and Boerhaave)’, in: A. Walker ed, From Books to Bezoars. Selected papers from a an international conference devoted to Sir Hans Sloane (1660-1753), physician, naturalist and collector, London 7-8 June 2010 (Londen 2012).